Celiakia oraz choroba Hashimoto – podobieństwa i różnice

Zapalenie tarczycy i nietolerancja glutenu to obecnie jedne z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. W poniższym artykule odpowiadamy na pytanie o różnice i podobieństwa w diagnostyce, leczeniu i zagrożeniach wynikających ze współistnienia celiakii oraz choroby Hashimoto.

Celiakia i Hashimoto – jak wygląda diagnostyka tych chorób?
Celiakia i Hashimoto – jak często ze sobą współwystępują?
Celiakia i Hashimoto – jakie są sposoby leczenia chorób?
Celiakia i Hashimoto – czy razem są niebezpieczne dla zdrowia?

Celiakia i Hashimoto – jak wygląda diagnostyka tych chorób?

Celiakia jako choroba o podłożu genetycznym diagnozowana jest na podstawie badań DNA – o ich negatywnym wyniku, tzn. o braku celiakii lub praktycznie zerowym poziomie ryzyka zachorowania na chorobę, świadczy zatem brak genów wywołujących chorobę. W przypadku choroby Hashimoto badania diagnostyczne opierają się na obserwacji i pomiarach parametrów gruczołów tarczycy oraz badań krwi – tj. USG tarczycy, oznaczenie poziomu jej hormonów (TSH, FT3 i FT4) i badanie stężenia przeciwciał przeciwtarczycowych (głównie antyTPO, TRAB).

Celiakia i Hashimoto – jak często ze sobą współwystępują?

Jako że zarówno celiakia, jak i choroba Hashimoto należą do grupy chorób o charakterze autoimmunologicznym, u pacjentów często obserwuje się zjawisko ich współwystępowania. Dane badawcze wskazują, że blisko 50% osób cierpiących na Hashimoto podatnych jest także na zapadnięcie na celiakię.

Celiakia i Hashimoto – jakie są sposoby leczenia chorób?

Mimo że celiakia i choroba Hashimoto współwystępują, nie istnieje jeden wspólny sposób ich leczenia. Działania profilaktyczne oraz leczenie powinno zostać wdrożone po konsultacji lekarskiej i dietetycznej. Przykładowo, celiakię leczy się przy zastosowaniu diety bezglutenowej wyłącznie w przypadku osób z tym schorzeniem, a zapalenie tarczycy – wyłącznie farmakologicznie za pomocą leków zawierających lewotyroksynę.

Celiakia i Hashimoto – czy razem są niebezpieczne dla zdrowia?

Choroby współistniejące – w tym celiakia i Hashimoto – mogą realne stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Mimo że są to schorzenia o podłożu genetycznym, można skutecznie je leczyć i łagodzić ich objawy. Co więcej, szybka diagnoza celiakii u osoby chorującej na Hashimoto może zapobiec niebezpiecznym dla niej powikłaniom zdrowotnym.