Źródła naukowe

źródła naukowe

Poniżej znajdziesz spis źródeł naukowych dotyczących tarczycy i diety, z których korzystamy przy przygotowywaniu materiałów kampanii. Znajdziesz w nich wiele ciekawych i przydatnych informacji dotyczących tarczycy i zdrowia. 

Źródła naukowe:

 • J. Belowski, Hormony tarczycy – TSH, FT4, FT3, Endokrynologia. Poradnik dla pacjentów, http://www.endokrynologia.net/tarczyca/hormony-tarczycy-tsh-ft4-ft3, dostęp: 10.09.2018.
 • P. Gajewski, A. Szczeklik, Interna Szczeklika – podręcznik chorób wewnętrznych 2016, Kraków 2016.
 • M. Gietka-Czernel, Postępy w laboratoryjnej diagnostyce czynności tarczycy, „Postęp Nauk Medycznych” 2008
 • D. Satora, K. Bochen, A. Prystupa, J. Pietraszek-Mamcarz, J. Mosiewicz, J. Schabowski, Celiakia – choroba nie tylko dziecięca, „Family Medicine & Primary Care Review” 2011, 13, 1
 • K. Pastusiak, J. Michałowska, P. Bogdański, Postępowanie dietetyczne w chorobach tarczycy, „Forum Zaburzeń Metabolicznych” 2017, 8, 4
 • E. Ptak, P. Ihnatowicz, Rozszyfruj swoją krew, 2017.
 • A. Ratajczak, M. Moszak, M. Grzymisławski, Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy i chorobie Hashimoto, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2017, 7 (4)
 • Dr Amy Myers, Jak wyleczyć choroby autoimmunologiczne
 • Roy A, Laszkowska M, Sundström J, et al. Prevalence of Celiac Disease in Patients with Autoimmune Thyroid Disease: A Meta-Analysis. Thyroid. 2016; 26(7)
 • S. Rozenberg, J.J. Body, O. Bruyère i in., Effects of Dairy Products Consumption on Health: Benefits and Beliefs – A Commentary from the Belgian Bone Club and the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases, “Calcified Tissue International” 2016, 98 (1)
 • Rybicka I., Gliszczyńska-Świgło A. Niedobory składników odżywczych w diecie bezglutenowej. Probl Hig Epidemiol 2016, 97(3)
 • I. Wentz, Hashimoto. Jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie, Kraków 2017.
 • E. Zakrzewska, M. Zegan, E. Michota-Katulska, Zalecenia dietetyczne w niedoczynności tarczycy przy współwystępowaniu choroby Hashimoto, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” 2015, XLVIII, 2
 • Nowe wytyczne diagnostyki celiakii wg Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN), oprac. A. Rybak, „Standardy Medyczne Pediatria” 2012, 9
 • http://www.endokrynologia.net/tarczyca/hashimoto-ci%C4%85g-dalszy#Dieta_w_Hashimoto
 • Interna Szczeklika – podręcznik chorób wewnętrznych 2016
Autor: zdrowatarczyca.info | Zdjęcie: Bogdan Mircea Hoda /pl.123rf.com
5/5 - (4 głosów / głosy)