Co oznaczają wahania poziomu TSH?

Czym jest TSH, Co powoduje wahania poziomu TSH, Co oznaczają wahania poziomu TSH, Czy wahania TSH są niebezpieczne

Równowaga hormonalna jest jednym z warunków utrzymania homeostazy, czyli równowagi organizmu. Wyróżniamy wiele osi wydzielania tych substancji, które mogą na siebie wzajemnie oddziaływać. Jedną z nich jest grupa hormonów wpływających na i wydzielanych przez tarczycę.

Czym jest TSH?
Co powoduje wahania poziomu TSH?
Co oznaczają wahania poziomu TSH?
Czy wahania TSH są niebezpieczne?

Czym jest TSH?

Jest to substancja nazywany inaczej tyreotropiną lub hormonem tyreotropowym. Pod względem chemicznym jest glikoproteiną złożoną z dwóch podjednostek i produkowaną przez przysadkę mózgową. Pełni kluczową rolę w stymulacji metabolizmu tarczycy i w konsekwencji produkcji jej hormonów (trójjodotyroniny – T3 oraz tyroksyny – T4). Norma TSH wynosi 0,4-4,0 µU/ml.

Co powoduje wahania poziomu TSH?

Wahania TSH mogą wystąpić w przebiegu wielu dolegliwości i innych warunków. Przyczyny takich stanów możemy podzielić na zależne od tarczycy lub od kondycji przysadki i podwzgórza. Możemy wyróżnić stany przebiegające z obniżeniem lub podniesieniem poziomu tego hormonu. Należy pamiętać, że wahania poziomu TSH mogą w niektórych przypadkach zostać wykryte i nie świadczyć o toczącym się zaburzeniu. Wynika to z pulsacyjnego uwalniania tej substancji w ciągu doby, więc aby wynik był wiarygodny należy padać poziom hormonów tarczycy w względnie zbliżonych warunkach.

Co oznaczają wahania poziomu TSH?

Podniesienie poziomu TSH powyżej górnej granicy normy występuje w przebiegu pierwotnej (również subklinicznej) niedoczynności tarczycy spowodowanej na przykład chorobą Hashimoto a także podczas wtórnej nadczynności tego narządu. Z kolei obniżenie może nastąpić w przypadku pierwotnej (także subklinicznej) nadczynności tarczycy tak jak w chorobie Gravesa i Basedowa oraz we wtórnej niedoczynności. Ostatni przykład może zaistnieć w wyniku niewydolności przysadki lub podwzgórza, których przyczyny są bardzo zróżnicowane i mogą mieć podłoże zapalne, nowotworowe, urazowe, naczyniowe, wrodzone albo jatrogenne.

Czy wahania TSH są niebezpieczne?

Gdy w badaniu laboratoryjnym zostanie stwierdzony nieprawidłowy wynik poziomu TSH należy skonsultować się z lekarzem, który powinien zlecić szerszą diagnostykę osi hormonalnej. Wahania TSH świadczą o braku równowagi hormonalnej i w konsekwencji mogą być niebezpieczne, jeśli nie będą w odpowiedni sposób leczone i wyrównywane.